• CHÚNG TÔI LÀ THỦ ĐÔ

  Trò chơi bùng nổKhai thác & Phát triển

  Trò chơi bùng nổOTT - MOBILE VAS- MOBILE GAMES - MOBILE APPS

 • Trò chơi bùng nổTRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

  KHAO KHÁT THÀNH CÔNG

  KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

  Trò chơi bùng nổĐÓN ĐẦU CÔNG NGHỆ

OUR TARGET

Research & Development

Application of latest technology for Game and App products on Mobile

Build a community of entertainment

Trò chơi bùng nổon Mobile in Vietnam

Progressively developing

Trò chơi bùng nổbasic and advanced VAS services

WE WORK WITH


...Discover yourself and Create Different Values

DANG THI HUONGTrò chơi bùng nổ - Chief Financial Officer (CFO)